Skola24 schema kungsbacka. Vklass

Alla grundskolor

Skola24 schema kungsbacka

Kollaskolan tillhör pedagogiskt område Söder och ligger i det nya stora bostadsområdet Kolla Parkstad och är en F-9-skola och rymmer 725 elever. Du kan också se skolornas menyer via mobilappen Skolmaten. Skolskjuts Till skolan åker eleverna med linjebuss eller skolskjuts. Vklass är en digital lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall. Elever som har rätt till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsregler får färdbevis vid ternimsstart efter godkänd ansökan.

Next

Kollaskolan

Skola24 schema kungsbacka

När det är lovdag eller studiedag går det inga bussar. Vi har personal på busshållplatsen i samband med att bussarna kommer eller går. Sjukanmälan och frånvaro När eleven är sjuk anmäler du som vårdnadshavare det i V-klass. Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan Schema Fjordskolans läxpolicy. Från och med år 2017 har vi elever från förskoleklass till årskurs 9.

Next

Kollaskolan

Skola24 schema kungsbacka

Skolan är byggd utifrån en verksamhetsidé som beskriver arbetsro, trygghet samt inkludering som är viktiga ord för en god lärandemiljö. Även ledighetsansökningar sköts via V-klass. . Via länken nedan hittar du mer information om regler för att få skolskjuts samt bussarnas tidtabell med kontaktuppgifter till bussbolagen. Mer information om skolmaten i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den med mera hittar du via länken nedan Olycksfallsförsäkring Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn.

Next

Praktisk information

Skola24 schema kungsbacka

De olika funktionerna når du via eller i Vklass app. Uppsägning av plats Säga upp plats på fritidshem och fritidsklubb Mat, lunch Klicka på länken för att hitta våra skolors lunchmenyer. Vklass gör det enklare för dig att få överblick över elevens aktiviteter allt ifrån schema, planeringar och läxor till frånvarohantering. . . .

Next

Kollaskolan

Skola24 schema kungsbacka

. . . . . .

Next

Vklass

Skola24 schema kungsbacka

. . . . . . .

Next

Kollaskolan

Skola24 schema kungsbacka

. . . . . . .

Next

Vklass

Skola24 schema kungsbacka

. . . . . .

Next